Hvad er privat pasning

 

Som alternativ til offentligt dagtilbud er det i dag muligt at vælge økonomisk tilskud til privat børnepasning - Dette betyder i praksis at forældre selv laver en aftale med en børnepasser/dagplejer og får et tilskud fra kommunen til at betale pasningen med.

Privat pasning kan tilbydes til børn fra ½ år og til og med børnehaveklasse.

I den private pasningsordning aftales alt mellem forældre og dagplejer mens Odense kommune sikrer tilsyn med at dagplejer er i orden.

Det er forældrenes helt eget valg, hvem de ønsker at indgå pasningsaftale med, men aftalen skal godkendes af Odense Kommune - se vejledning om oprettelse og godkendelse af privat pasningsordning

Tilskuddet til privat børnepasning er 75 % af udgiften, dog med et maximalt beløb afhængig af antallet af pasningstimer og barnets alder.

Efter særlige regler ydes der søskendetilskud til børn i privat børnepasning. Søskendetilskuddet skal anvendes til ordningen og derigennem nedbringe egenbetalingen.

Ønsker du at have en privat pasningsordning, udfylder du sammen med den private pasningsordning " Ansøgning om økonomisk tilskud til privat børnepasning".

Du er også meget velkommen til at kontakte en af pasningsordningerne her på hjemmesiden for at høre nærmere, hvorledes du får plads hos en privat børnepasser.