Hvad er privat pasning

 

Som alternativ til et offentligt dagtilbud er det i dag muligt at vælge økonomisk tilskud til privat børnepasning i en privat pasningsordning- Dette betyder i praksis at forældre selv laver en aftale med en privat børnepasser og får et tilskud fra kommunen til at betale pasningen med.

Privat pasning kan tilbydes til børn fra ½ år og til og med børnehaveklasse.

I den private pasningsordning aftales alt mellem forældre og den private børnepasser, mens Odense kommune sikrer tilsyn med den private pasningsordning.

Det er forældrenes eget valg, hvem de ønsker at indgå pasningsaftale med, men aftalen skal godkendes af Odense Kommune - se vejledning om oprettelse og godkendelse af privat pasningsordning. 

Tilskuddet til privat børnepasning er 75 % af udgiften, dog med et maximalt beløb afhængig af antallet af pasningstimer og barnets alder. Se Odense Kommunes hjemmeside for aktuelle satser.

Efter særlige regler ydes der søskendetilskud til børn i privat børnepasning. Søskendetilskuddet skal anvendes til ordningen og derigennem nedbringe egenbetalingen.

Ønsker du at have en privat pasningsordning, udfylder du sammen med den private pasningsordning ansøgning om tilskud til privat børnepasning. Følg dette link og vælg Ansøg om tilskud til privat børnepasning under den grønne selvbetjeningsmenu.

Du er også meget velkommen til at kontakte en af pasningsordningerne her på hjemmesiden for at høre nærmere, hvorledes du får plads hos en privat børnepasser.